Fenntartható Baranya

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében

Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében c. kiemelt projekt támogatási szerződése megkötésre került
Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében

A Baranya Megyei Önkormányzat 2016. év június hó 29. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a KEHOP-1.2.0-15 kódszámú „Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás” című felhívásra. 2016. szeptember 21. napján a benyújtott kérelmet támogatásra érdemesnek ítélték, és ennek alapján 2016. október 24. napján aláírásra került az „Éghajlatváltozási Platform létrehozása Baranya megyében” című KEHOP-1.2.0-15-2016-00010 kódszámú projekt Támogatási Szerződése.

A klímaváltozás negatív hatásai, ahogyan Magyarországon, úgy Baranya megyében is megjelennek. Elsősorban az átlagos hőmérsékletemelkedés tapasztalható megyénkben, 30 év alatt 1 °C-kal emelkedett, másodsorban a szélsőséges időjárási jelenségek jellemzik a területet – a hőhullámok gyakoribbá váltak, a téli szmogos és a nyári aszályos napok száma növekedett, a hirtelen lezúduló csapadékok gyakoribbá váltak. Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít, és míg a klímaváltozás mérséklése globális összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés az alacsonyabb területi – megyei és települési – szinteken érhető el a leghatékonyabban. A szubszidiaritás elve mentén jelen projekt a megyei szint alapkövét hivatott lerakni, mely igazodik mind a nemzeti irányvonalakhoz, mind a megyei specifikációkhoz és a jövőben iránymutatást nyújt a települési szinten elkészülő klímastratégiákhoz.

Jelen projekt keretében egy olyan klímastratégia létrehozását célozzuk meg, mely nemcsak a szakmai hátterét biztosítja a projektnek, hanem mindenki számára közérthető formában megírt gyakorlati útmutatást ad a fenntarthatóbb, energiatakarékosabb, környezettudatosabb életmód kialakításához. Ennek elérése érdekében a kapcsolódó legújabb fejlesztéseket és információkat a projekt keretében létrejövő Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platform online felületein, azaz a készülő honlapon és közösségi oldalon jelenítjük meg. Az online felületeken értesítjük az érdeklődőket a projekt megvalósítása során rendezett, ill. a kapcsolódó eseményekről, rendezvényekről. Cél, hogy a lakosság, közszféraszervezetek, vállalkozások magáénak érezzék a klímaváltozás problémáját, azonosítani tudják azokat a tevékenységeket, mellyel tehetnek ellene és alkalmazkodni tudjanak a klímaváltozás negatív hatásaihoz.
További hírek