Fenntartható Baranya

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Tagok

Biokom Nonprofit Kft.

Biokom Nonprofit Kft.

Székhely: 7632 Pécs,Siklósi út 52.
Web: www.biokom.hu
E-mail: biokom@biokom.hu
Telefonszám: 06/72 502-100

A BIOKOM csoport közel 450 ezer lakos és 4 ezer vállalkozás hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. Társaságunk a térség gazdasági, környezetvédelmi, gazdaságfejlesztési és infrastruktúra fejlesztési területein is komoly szerepet vállal: K+F programokban vesz részt, együttműködik a Pécsi Tudományegyetemmel, bekapcsolódott a Smart City Kutatócsoport munkájába és kezdeményezte a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztő Klaszter megalakítását.
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Web: www.ddvizig.hu
E-mail: titkarsag@ddvizig.hu
Telefonszám: 06/72 506-300

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság közel 10.000 km2 kiterjedésű működési területének egy része Baranyában terül el. A terület túlnyomóan dombvidéki jellegű, sík területek a Baranya megye déli határa mentén találhatók. Az igazgatóság főbb feladatai közé tartoznak a vagyonkezelői feladatai, kárelhárítási feladatok (ár- és belvíz elleni védekezés, helyi vízkárelhárítás műszaki irányítása, vízminőségi kárelhárítás), vízrajzi feladatok, közfoglalkoztatás, vállalkozás, projektmenedzselés.
Klímabarát Települések Szövetsége

Klímabarát Települések Szövetsége

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 24.
Web: www.klimabarat.hu
E-mail: szovetseg@klimabarat.hu
Telefonszám: 06/1 249-5469

A Klímabarát Települések Szövetsége (2009) a világ fenntartható és klímabarát átalakításában látja a jövő kulcsát. Módszertani útmutatóval, szakmai háttértámogatással ösztönzi klímastratégiák kidolgozását; klímatudatos szemléletformálást végez ismeretterjesztő, szakmai szinteken. Közvetít a települések és a fenntartható gazdasági szereplők között. Célcsoportja a Kárpát-medence települései. A Covenant of Mayors Supporter partnere. 2017 májusától H2020 projekt és LIFE program résztvevője.
Magyar Tudományos Akadémia PAB

Magyar Tudományos Akadémia PAB

Székhely: 7624 Pécs, Jurisics M. u. 44.
Web: www.tab.mta.hu/pecsi-teruleti-bizottsag
E-mail: kalmar.peter@tab.mta.hu
Telefonszám: 06/72 512-623

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának a Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platformhoz kapcsolódó tudományirányítási tevékenysége főként a X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság munkájához kötődik, mely keretében nyolc munkabizottság dolgozik: a környezetfejlesztési, a környezetipari és technológiai, a környezetvédelmi oktatási és nevelési, a környezet-egészségügyi, a megújuló energetikai, az ökológiai és természetvédelmi, valamint a tér- és településtudományi bizottságok.
Mecsek Egyesület

Mecsek Egyesület

Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 8.
Web: www.mecsekegyesulet.hu
E-mail: mecsekegyesulet@gmail.com
Telefonszám: 06/72 508-267; 06/30 587-0792

Az egyesület legfontosabb célkitűzései közé tartozik a Mecsek hegység természeti értékeinek, turisztikai adottságainak feltárása és propagálása; a természet- és a környezetvédő szemlélet kialakítása; a Mecsek élővilágának, természeti kincseinek megóvása; valamint a térség kultúrtörténeti múltjának megőrzése. Munkájának eredménye a mecseki sétautak kialakításában, turistajelzések felfestésében, kilátók és pihenőhelyek létesítésében, források kiépítésében és karbantartásában követhető nyomon.
Mecsekerdő Zrt.

Mecsekerdő Zrt.

Székhely: 7623 Pécs, Rét u. 8.
Web: www.mecsekerdo.hu
E-mail: kozpont@mecsekerdo.hu
Telefonszám: 06/72 508-200

Baranya megye erdőterületeinek felét (55.000 ha) a Mecsekerdő Zrt. kezeli. Fő feladata az erdők nevelése, kitermelésre érett faanyag lehető legjobb hasznosítása és a közösség céljait szolgáló erdei létesítmények fejlesztése, fenntartása. A környezetvédelem területén is jelentős szerepet vállal, a természeti értékek megóvását minden tevékenység során szem előtt tartja. A két erdei iskolát működtet, programjának központi eleme a fenntarthatóság, az egyik oktatóközpont 2014 óta ökoházként üzemel.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 38.
Web: www.nak.hu
E-mail: baranya@nak.hu
Telefonszám: 06/72 227-166

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) egy országos köztestület. A NAK legfőbb célkitűzése, hogy hazánk természeti adottságaival azok éljenek, akik a hazai értékteremtő munkában és az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőlegesen szerepet játszanak. A Kamara az így működő vállalkozók és vállalkozások számára segítséget nyújt. A legfontosabb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, a magyar termékek versenyképességének javítása itthon és a nemzetközi piacokon.
Nemzeti Pedagógus Kar

Nemzeti Pedagógus Kar

Székhely: 7622 Pécs Jókai u. 49.
Web: www.nemzetipedkar.hu
E-mail: priskin.pal@freemail.hu
Telefonszám: 06/30 831-2715

A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények köztestülete. A Kar a feladatait országos szervei, a megyékben és a fővárosban működő területi szervei útján látja el. Fő feladata, hogy ellenőrzi a közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert, véleményezési és javaslattételi jogot gyakorol a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályok megalkotása és módosítása során.
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Web: www.pbkik.hu
E-mail: pbkik@pbkik.hu
Telefonszám: 06/72 507-148

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdek-érvényesítésének segítése, munkaerő utánpótlásuk elősegítése.
Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

Székhely: 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.
Web: www.pte.hu
E-mail: info@pte.hu
Telefonszám: 06/72 501-500

A pécsi felsőoktatás története 1367-ben kezdődött, amikor Nagy Lajos király a püspöki székvárosban az egyetem létrehozását kezdeményezte. Mára a többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen létrejött PTE az ország egyik legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró egyetemévé vált, ahol tíz karon a felsőoktatás teljes spektrumán magas színvonalú képzés és kutatás folyik. Meghatározó tevékenységünk a gyógyítás, a Klinikai Központunk a régió lakosságának járó- és fekvőbeteg-ellátását végzi.

Regisztráció