Fenntartható Baranya

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

II. Platform ülés

A Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platform összehívta II. Platform ülését, melynek célja az elkészült honlap ismertetése, valamint a klímastratégiát elkészítő vállalkozás, az MSB Zrt. bemutatkozása, a stratégia elkészítésének tervezett folyamatainak bemutatása.
II. Platform ülés

A Baranya Megyei Éghajlatváltozási Platform összehívta II. Platform ülését, melynek célja az elkészült honlap ismertetése, valamint a klímastratégiát elkészítő vállalkozás, az MSB Zrt. bemutatkozása, a stratégia elkészítésének tervezett folyamatainak bemutatása. Az ülés Szabó Rebeka Platform titkár nyitotta meg és köszöntötte a résztvevőket.

Az ülés első előadásaként Szabó Rebeka bemutatta az elkészült honlap strukúráját, felépítését és a Platform tagok kapcsolódási lehetőségeit. A klímareferens elmondta a honlapon lévő tartalmak megjelenítésének lehetőségeit és módját. A helyi termelői adatbázis bővítése érdekében a referens kérte a jelenlévőket, hogy szervezeten belül továbbítsák a kollégáik felé a kezdeményezést és a helyi termelői kapcsolatoknak jelezni a honlapon való ingyenes megjelenési lehetőséget, amely semmilyen jellegű kötelezettséget nem von maga után.

Az ülés második előadója Kapronczai Miklós, az MSB Zrt. kollégája volt, aki bemutatta a klímastratégia tervezett fejezeteit és jelezte, hogy mely fejezetek tekintetében számítanak a Platform tagok szakmai segítségére, illetve kérnének adatokat a dokumentum elkészítésének érdekében. Az előadást követően Miklós Mónika, az MSB Zrt. igazgatója pár mondatban összefoglalta a cég tevékenységeinek kapcsolódásait, illetve bemutatta a klímastratégiában résztvevő és jelenlévő kollégákat. A Platform tagok és a klímastratégiát elkészítő vállalkozás megegyezése szerint létrehoznak egy olyan felületet, ahol az adatszolgáltatás, és a klímastratégia elkészítésének nyomon követése megvalósulhat.

A Platform tagok közül Prof. Fodor István megjegyezte, hogy az éghajlatváltozás nem ismer közigazgatási határokat, így célszerű lenne felvenni a kapcsolatot a környező megyékkel és azok stratégiáját elkészítő személyekkel. A klímareferens és a fenntarthatósági szakember, Dr. Erdős Katalin egyetértett az észrevétellel, így ennek megfelelően a kapcsolatfelvételt kezdeményezni fogják a közeljövőben. A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karáról érkezett képviselők – Sarkadi Noémi és Schmeller Gabriella – jelezték, hogy több kollégájuk rendelkezik mély ismeretekkel a témában, így ezekkel kapcsolatos információkat megosztják az MSB Zrt-vel. A PTE munkatársai felvetették, hogy a Tudástárban megjelenő filmajánló jellegében hasonló a PTE-TTK FAIR filmklubbal, így egy esetleges együttműködés megvalósítható lenne, melynek részleteit a későbbiekben egyeztetik a felek.

Az MSB Zrt. kérte a Platform tagoktól, hogy egy kapus kommunikáció során tartsák a kapcsolatot a céggel, valamint megkérték a Platform Titkárokat, hogy továbbítsák az elérhetőségeket a Platform tagjainak.
További hírek